A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Vergoeding zorgverzekeraar

Vrije toegang en verwijzing

Per 1 januari 2006 zijn de (kinder-) fysiotherapeuten vrij toegankelijk.

Het blijft ook mogelijk, dat de arts een verwijzing uitschrijft. Bij een chronische indicatie is een verwijzing door een medisch specialist altijd noodzakelijk.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de eerste screening en de rapportage aan de huisarts. Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering voor 9 behandelingen en indien nodig (evt. met verwijzing van arts)nogmaals 9 behandelingen. Als het daarna noodzakelijk is kan de behandeling worden voortgezet, mits uw kind aanvullende verzekerd is. Het aantal behnadelingen dat uit de aanvullende verzekering wordt vergoed is wisselend. Het is uw verantwoordelijkheid te controleren of uw zorgverzekering de screening, de rapportage, en vervolgbehandeling-en vergoedt.

Als uw kind niet aanvullend is verzekerd stopt de behandelserie na de 9 (en evt extra 9) of u moet de rekening zelf betalen.