A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Intake, onderzoek en behandeling

Intake gesprek

In een eerste gesprek zullen persoonlijke gegevens genoteerd worden en daarna volgt het doornemen van de reden van uw komst. Bij baby’s, maar ook bij oudere kinderen, kan o.a. gevraagd worden hoe de zwangerschap is geweest. Het groene boekje van het consultatiebureau kan soms hulp bieden.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de bewegingsmogelijkheden te krijgen, zal de kinderfysiotherapeut in sommige gevallen (na uw toestemming) informatie inwinnen bij de kinderopvang, school of mogelijk andere betrokkenen.

Onderzoek en advies

Na het intakegesprek zal de kinderfysiotherapeut uw kind observeren en onderzoeken om de aard van de bewegingsproblemen te achterhalen. Als uw kind bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden, zoals rennen, springen, bal gooien en vangen, knopen, ritsen, kleuren of knippen niet kan, zal onderzocht worden waarom uw kind dit niet kan.

Het ene kind zal de normale bewegingen niet kunnen uitvoeren omdat er lichamelijke belemmeringen zijn, terwijl het andere kind dit niet goed kan, omdat hij weinig buiten speelt of thuis weinig knutselt.

Soms zal de kinderfysiotherapeut doorverwijzen naar een andere deskundige (via de huisarts).

Behandeling

De kinderfysiotherapeut zal een kind behandelen, als er een aantoonbare belemmering is, om zich spontaan in zijn/haar bewegen te ontwikkelen. Er wordt gekeken naar de kwaliteit en de leeftijdsgerichtheid van het bewegen.

De kinderfysiotherapeut probeert het kind spelenderwijs uit te lokken tot kwalitatief goed bewegen. Er wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal, spelletjes en oefeningen, die passen bij de leeftijd of belevingswereld van het kind. Een belangrijk doel van de therapie is het automatisch laten verlopen van goede bewegingen in verschillende situaties.

Om bewegingen automatisch te laten verlopen, is het noodzakelijk dat uitlokkende spelletjes en oefeningen veel herhaald worden. Aangezien uw kind meestal 1 keer in de week bij de kinderfysiotherapeut komt, is het van groot belang dat u ook zelf oefeningen en spelletjes met uw kind gaat doen. U kunt gevraagd worden regelmatig naar de speeltuin of het zwembad te gaan. Of uw kind lid te laten worden van een sportclub. Alleen dan is er een goede kans van slagen van de therapie!

De kinderfysiotherapeut betrekt u daarom bij de therapie, zodat u beter inzicht krijgt in de problematiek van uw kind en in datgene wat u zelf voor uw kind kunt doen

Waar vindt de behandeling plaats en hoe lang duurt een behandeling.

De behandelingen zullen afhankelijk van de situatie en leeftijd van uw kind in de praktijk van de kinderfysiotherapeut, bij u thuis of soms op school gegeven worden. De werkelijke behandeltijd ligt rond een half uur.