A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Tarieven

Volwassenen

Wij raden u aan om zelf na te kijken of u aanvullende verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen en of voor welk bedrag.

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie namelijk beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen pas na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Uw fysiotherapeut kan vertellen om welke aandoeningen dit gaat.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2015 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Tarieven Fysiotherapie 2017

Eerste afspraak fysiotherapie € 47,50
Vervolgafspraak € 30,00
Vervolgafspraak manuele therapie € 38,50
Vervolgafspraak kinderfysiotherapie € 40,00
Aan huis behandeling (toeslag) €   7,50
Advocatenbrief € 90,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 25,00
   

(fouten en prijswijzingen voorbehouden)