A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Voorlichting en informatie

De medewerkers van de apotheek vinden het belangrijk dat u de juiste informatie hebt over uw medicijnen. Lees daarom altijd de bijgevoegde bijsluiters. Indien u meer wilt weten, hangt er in de apotheek een rek met folders met nadere uitleg. U kunt ook uw vraag aan een medewerker van de apotheek stellen. Deze zal uw vragen proberen te beantwoorden of zal een afspraak met de apotheker voor u maken. Aarzel niet te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Voor informatie over onze prijzen, klik hier.

Medicijnpaspoort

Gaat u op vakantie, vraag dan op tijd een medicijnpaspoort aan. Als u van tevoren belt zorgt de apotheek dat dit op het afgesproken tijdstip klaar ligt. Het is aan te raden om dan ook meteen te controleren of u nog voldoende voorraad hebt, zodat u eventuele herhaalrecepten op tijd kunt aanvragen.

Wachttijd

In de apotheek wordt geprobeerd de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Desondanks kan het gebeuren dat u soms even moet wachten. Er moet namelijk veel worden gedaan, voordat het geneesmiddel aan u kan worden verstrekt. Zo wordt bijvoorbeeld altijd gecontroleerd of de gegevens op het recept kloppen en of het recept volledig is. Nadat het recept is gecontroleerd, wordt het in de computer ingevoerd. Met behulp van de computer worden vervolgens een aantal controles uitgevoerd, zoals controle op een juiste dosering en controle op andere geneesmiddelen die u gebruikt en niet samengaan met uw nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast wordt gecontroleerd of er nog andere redenen zijn, waarom u het voorgeschreven medicijn niet zou kunnen gebruiken. Zonodig wordt nogmaals met uw arts overlegd. De afhandeling van dit overleg wordt ook in de computer verwerkt, bijvoorbeeld om te registreren dat u allergisch bent voor een bestanddeel van een medicijn of omdat u zwanger bent. Na al deze controles wordt het medicijn klaargemaakt. Vlak voor aflevering wordt nogmaals het etiket, het recept en het geneesmiddel vergeleken en wordt de dosering gecontroleerd. Zonodig wordt nog mondelinge informatie gegeven. Pas dan kan het geneesmiddel aan u worden geleverd.