A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zilveren Kruis

Achmea zorgzoeker

Achmea heeft op haar website de mogelijkheid om een zorgverlener in de buurt te zoeken. De website van Achmea is http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/zoek-een-zorgverlener/zorgverlener-zoeken/pages/default.aspx. Tevens is het voor Achmea verzekerden mogelijk, om na verwijzing van de huisarts, de afdeling zorgbemiddeling te bellen voor advies over onder andere wachttijden en kwaliteitsverschillen. Het telefoonnummer is 0900-9674.

Agis Zorggids

Niet elke zorgverlener levert dezelfde kwaliteit van zorg. Wilt u kiezen voor een zorgverlener waar Agis afspraken mee heeft gemaakt, zoals wij, kijk dan op de Agis Zorggids:
Http://zorgverleners.agisweb.nl/

Achmea zorgarrangementen

Samen met zorgverleners heeft Achmea gekeken hoe de toegang tot veelvoorkomende behandelingen verbeterd kan worden en gezocht naar manieren om nieuwe, betere behandelmethodes toe te passen. Die samenwerking heeft een pakket verbeteringen opgeleverd in de vorm van ‘zorgarrangementen’. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Achmea http://www.zilverenkruis.nl/zorgplus/pages/default.aspx.