A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Huisregels

Respect

Binnen het gezondheidscentrum wordt ieder mens met respect en met in achtneming van de wettelijke regels behandeld (waaronder de gedragscode antidiscriminatie, wet op de privacy etc.).

Geen intimiderend gedrag

Beledigingen en grof taalgebruik worden aangemerkt als intimiderend gedrag. Hiervan wordt melding gemaakt bij de locatiemanager die hiervoor een klachtenformulier opmaakt.

Afspraak afzeggen

Bij verhindering dient u altijd uw afspraak met de zorgverlener 24 uur van te voren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt een consult in rekening te brengen. Dit wordt in principe niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Klik hier voor onze uitgebreide gedragscode.